Κατασκευή- Real estate- Ενέργεια. Στ. Παραδιάς: Ποια θα είναι η τύχη των ιδιοκτητών ακινήτων που δεν θα πληρώσουν τον ΦΑΠ;

151

Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, Στ. Παραδιάς, μιλάει για την φορολογία των ακινήτων, την αδυναμία των ιδιοκτητών να αντεπεξέλθουν, την υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτου και την ρύθμιση για την μη πληρωμή των ενοικίων.