Κατασκευή – Real Estate – Ενέργεια: Τι εξοικονόμηση πετυχαίνουμε με τη σωστή μόνωση;

88

Ο Βασίλης Σπυρόπουλος, Μηχανολόγος Μηχανικός, εκπρόσωπος της εταιρείας V.M.S αναλύει με παραδείγματα τα ποσά που εξοικονομούμε με τη σωστή μόνωση και αναφέρεται στις δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας και στις απαιτούμενες παρεμβάσεις που πρέπει να κάνει ο επαγγελματίας και ο ιδιώτης στο ακίνητό του.