Κατασκευή – Real Estate – Ενέργεια Τι σημαίνει παθητικό κτίριο για τα ελληνικά δεδομένα;

78

Ο Πρόεδρος το Ε.Ι.Π.Α.Κ , Στέφανος Παλλαντζάς, αναλύει την έννοια του παθητικού κτιρίου, τους τρόπους εφαρμογής του στην Ελλάδα αλλά και τις τάσεις του τεχνικού κόσμου, των ιδιωτών και της αγοράς εν όψει των επιταγών για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.