Κατασκευή – Real Estate – Ενέργεια. Το ενεργειακό πιστοποιητικό, οι επιθεωρητές και οι αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο

76

Ο κ. Δημήτρης Αθανασίου, Ειδικός Συνεργάτης ΥΠΕΚΑ, μιλάει για τα ενεργειακά πιστοποιητικά, τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, τα χρηματοδοτικά εργαλεία και την ιδιότητα των ενεργειακών επιθεωρητών