Κατερίνα Μπατζελή – Η πρόταση μου

72

Κατερίνα Μπατζελή … Θέλω ο λαός της Φθιώτιδας να μου δείξει εμπιστοσύνη για να αναλάβω το βάρος της ευθύνης των προβλημάτων τους …