Κίνητρα σε γιατρούς που θα εργαστούν σε δομές προσφύγων

212

Το Υπουργείο Υγείας τους διπλασιάζει τον μισθό

 Ο υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξάνθος κατέθεσε τροπολογία στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης με την οποία θα δοθούν επιπλέον κίνητρα σε γιατρούς  και οδοντιάτρους ώστε να εργαστούν σε εγκαταστάσεις φιλοξενίας και ταυτοποίησης προσφύγων.

Το υπουργείο Υγείας, μέσω του προγράμματος PHILOS II , θα προσφέρει στους γιατρούς μια σειρά από κίνητρα και παροχές  για να στελεχωθούν με γιατρούς  οι δομές προσφύγων.

Συγκεκριμένα  θα δώσει τον διπλάσιο μισθό του γιατρού υπηρεσίας υπαίθρου και επιπλέον 400 ευρώ (επίδομα αγόνου) θα λαμβάνουν όσοι εργάζονται στις παραμεθόριες περιοχές της Χίου, της Λέσβου, της Σάμου, της Κω, της Λέρου και του Έβρου.

Ακόμα , τα επιδόματα  νοσοκομειακής απασχόλησης του Επιμελητή Β΄, που ανέρχεται σε 280 ευρώ μεικτά και νοσοκομειακής απασχόλησης  του ειδικευόμενου ιατρού που ανέρχεται σε 230 ευρώ  θα λαμβάνουν επιπρόσθετα οι ειδικευμένοι γιατροί και οδοντίατροι που εργάζονται στα νοσοκομεία και στις δημόσιες δομές του ΕΣΥ. Επιπλέον  θα χορηγούνται και τα επιδόματα ειδικού ή ενιαίου μισθολογίου, όπως οικογενειακό και μεταπτυχιακών σπουδών.

Τέλος, η εργασία στο πρόγραμμα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία στο ΕΣΥ για τους ειδικευόμενους  ιατρούς, χωρίς την υποχρέωση να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.