Μαγικά κόλπα σε οικοδομή.

95

Οι περαστικοί έχουν σαστίσει με αυτά που βλέπουν τα μάτια τους και όχι δεν εννοούμε το κτήριο.