Μαγικά κόλπα σε οικοδομή.

72

Οι περαστικοί έχουν σαστίσει με αυτά που βλέπουν τα μάτια τους και όχι δεν εννοούμε το κτήριο.