Με το Βλέμμα στο Μέλλον: Ανοίγουμε πια κουρείο χωρίς πιστοποιητικό… οδοντιάτρου!

76

Για τις προοπτικές επενδύσεων στην Ελλάδα συζήτησαν με την Ειρήνη Νικολοπούλου ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου, Γιάννος Γραμματίδης και ο πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού επιμελητηρίου, Χάρης Οικονομόπουλος. Ο κ. Γραμματίδης είπε ότι στις αρχές Οκτωβρίου θα παρουσιαστούν στην Ν. Υόρκη όσες μεταρρυθμίσεις πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια παρά τις αντίξοες συνθήκες.