Νέα δεδομένα στις τηλεπικοινωνίες

198

Τι αλλάζει σε συμβόλαια, χρεώσεις και καταγγελίες σύμβασης

Περισσότερη διαφάνεια και μεγαλύτερη ισχύ στους πελάτες των εταιρειών τηλεπικοινωνιών, φέρνει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) με το «δεύτερο κύμα» μέτρων.

Από την   Οκτωβρίου, ισχύει το δεύτερο στάδιο των ρυθμίσεων που προβλέπονται στον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ, ο οποίος δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2017. Ο Κανονισμός καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο σύμφωνα με το iefimerida.gr .
Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλονται, συνοψίζονται στα ακόλουθα θέματα:

  • Μεγαλύτερη διαφάνεια στους όρους σύμβασης που υπογράφει ο κάθε πελάτης
  • Μεγαλύτερη προθεσμία για καταγγελία σύμβασης, σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων ή των τιμολογίων από τον πάροχο.
  • Ενημέρωση για υπέρβαση του ορίου κατανάλωσης των λεπτών ομιλίας, SMS και MB του προγράμματός.
  • Αυτόματη πίστωση λογαριασμού για βλάβες, εφόσον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα δήλωσής της.
  • Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών από οποιοδήποτε δίκτυο
  • Μεγαλύτερη ευελιξία στον τρόπο υποβολής καταγγελίας της σύμβασης. Η παροχή υπηρεσιών πρέπει να διακόπτεται εντός δύο εργάσιμων ημερών για την κινητή τηλεφωνία και οχτώ για τη σταθερή.
  • Απαγόρευση επιβολής τέλους διακοπής και ανανέωσης της σύμβασης