Ο ζαβολιάρης με το νεροπίστολο.

94

Όσοι τον προσέχουν βρίσκουν τον μπελά τους.