Ο ζαβολιάρης με το νεροπίστολο.

91

Όσοι τον προσέχουν βρίσκουν τον μπελά τους.