Όταν ένας τυφλός ζητά βοήθεια.

88

Δείτε την καλή πρόθεση των άλλων που οδηγεί σε ένα αστείο αποτέλεσμα.