Παιδεία & Εργασία Η αναγνώριση πτυχίων από τον ΔΟΑΤΑΠ και οι ιδιαίτερες προοπτικές για τα τεχνολογικά επαγγέλματα

128

Ο κ. Δ. Τσελές, Αντιπρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ μιλάει για το σύστημα αναγνώρισης πτυχίων της αλλοδαπής, τις «δύσκολες» ειδικότητες και σχολιάζει το θέμα της ανεξαρτησίας του Οργανισμού. Ο κ. Κ. Αδριανουπολίτης, Πρόεδρος της ΕΕΤΕΚ, αναλύει τις προοπτικές των τεχνολογικών επαγγελμάτων και δίνει την δική του άποψη για την αποτυχία των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων