Παιδεία & Εργασία: Ο νέος νόμος για το Νέο Λύκειο και το Επαγγελματικό Λύκειο

67

Τελικά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ο νέος νόμος για το Νέο Λύκειο; Κατά πόσο ανταποκρίνεται στις ανάγκες των μαθητών στην Ελλάδα της κρίσης; Ποιους ευνοούν οι «αναβαθμίσεις» ειδικοτήτων; Μπαίνει τελικά «οροφή» στην εκπαίδευση;