Παιδεία & Εργασία. Ο οργανισμός ΑΡΝΟΣ προσφέρει λύσεις διδασκαλίας για μαθητές εντός και εκτός συνόρων

105

Ο οργανισμός ΑΡΝΟΣ παραδίδει ζωντανό μάθημα μαθηματικών για τα παιδιά της Ε΄Δημοτικού. Καλεσμένοι είναι οι μαθητές Αλέξανδρος, Στάθης, Φανή και Νάσια οι οποίοι συμμετέχουν στην πρωτοπόρα αυτή μέθοδο διδασκαλίας. Ο κ. Κρόκος, Δ/νων Σύμβουλος του οργανισμού ΑΡΝΟΣ προσφέρει λύσεις διδασκαλίας για μαθητές εντός και εκτός συνόρων