Παιδεία & Εργασία: Πανελλαδικές 2013: Τα δίδακτρα των φροντιστηρίων, τα μαθήματα υψηλών απαιτήσεων και οι προσδοκίες μαθητών και γονέων

53

Για τα κριτήρια επιλογής κατάλληλου φροντιστηρίου, τα δίδακτρα, τα μαθήματα που απαιτούν προσοχή και τα συνήθη λάθη που γίνονται από την πλευρά των μαθητών κατά την φοίτηση στο φροντιστήριο, μιλάει η Α΄Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδας (ΟΕΦΕ), Δήμητρα Αλαμπάνου. Ο ρόλος της Ομοσπονδίας στην εξατομικευμένη παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, στην διαφύλαξη του παιδαγωγικού ρόλου των φροντιστηρίων και στην αναβάθμιση της ποιότητας στην μάθηση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό.