Παιδεία & Εργασία. Σπουδές και εργασία στα Βαλκάνια

65

Τα Βαλκάνια εξακολουθούν να αποτελούν έναν προσφιλή πόλο έλξης Ελλήνων φοιτητών ενώ τα δεδομένα των σπουδών στις βαλκανικές χώρες έχουν αλλάξει. Το ίδιο και οι προσδοκίες των νέων που κατευθύνονται στις συγκεκριμένες χώρες. Ο Δ/νων σύμβουλος του εκπαιδευτικού κέντρου, Global Education, μιλάει με αριθμούς και δεδομένα για τις επιλογές των Ελλήνων φοιτητών.