Παιδεία & Εργασία. Σπουδές στο The Limassol College στην Κύπρο

88

Αφιέρωμα στις σπουδές στην Κύπρο: Ανώτατες σπουδές στο The Limassol College και επαγγελματική αποκατάσταση εντός και εκτός Ευρώπης. Ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας για τους αποφοίτους σε Ελλάδα και Κύπρο στους πιο σύγχρονους τεχνολογικούς τομείς.