Παιδεία και εργασία. Αντιμετωπίστε τις μαθησιακές δυσκολίες των παιδιών

120

ΜΕΡΟΣ 1,2: Μαθησιακές δυσκολίες: Οι αιτίες, τα συμπτώματα και οι συμβουλές προς τους γονείς και τους δασκάλους για τις μεθόδους βελτίωσης της απόδοσης του παιδιού. MEΡΟΣ 3,4: Το μάθημα γίνεται παιχνίδι στα σχολεία με τον διαδραστικό πίνακα της ΙΝΕRACTIVO και την τεχνολογία smart.