Παιδεία και Εργασία, Οι πρωτοπόροι των νέων συστημάτων εκπαίδευσης.

88

Η «εκπαιδευτική Αλληλεγγύη» επεκτείνεται στους δήμους, τα φροντιστήρια μαθήματα γίνονται διαδικτυακά και οι πρωτοπόροι στο χώρο της επεξεργασίας του λόγου αναλαμβάνουν ηγετικές πρωτοβουλίες γι α ΑΜΕΑ, δυσλεκτικούς αλλά και όλους όσοι επιδιώκουν την δια βίου μάθηση. Μία νέα ψυχαγωγική δραστηριότητα για τα παιδιά σε ηλεκτρονική πλατφόρμα κόμιξ, συμβάλλει στην διάγνωση ψυχολογικών και οικογενειακών προβλημάτων.