Ποιοι θα γλιτώσουν έως και δεκάδες ευρώ στον ΕΝΦΙΑ

190

Ο ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι το 2019, θα είναι μειωμένος κατά μερικές δεκάδες ευρώ στους μικροϊδιοκτήτες. Στην κυβέρνηση δεν περίσσεψε τελικά ούτε ένα ευρώ για να μειώσει τον ΕΝΦΙΑ στους μεσαίους ιδιοκτήτες

 

Η μείωση του ΕΝΦΙΑ σχεδιάζεται να γίνει μέσω της καθιέρωσης ενός συντελεστή έκπτωσης στον οφειλόμενο φόρο κάθε φορολογούμενου ο οποίος όσο αυξάνει η συνολική αξία της περιουσίας του τόσο θα μειώνεται αυτός.

Η τροπολογία που κατέθεσε χθες η κυβέρνηση στη Βουλή για τον ΕΝΦΙΑ προβλέπει δυο παρεμβάσεις. Η πρώτη είναι ότι απαλλάσσονται και το 2019 από τον συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ οι εκτός σχεδίου και οικισμού εκτάσεις (π.χ. αγροτεμάχια, εκτός σχεδίου οικόπεδα) ενώ με άλλη διάταξη επέρχονται μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ σε όσους έχουν πολύ χαμηλής αντικειμενικής αξίας ακίνητη περιουσία.

Η δεύτερη διάταξη προβλέπει ότι για όσους έχουν ακίνητη ιδιοκτησία αντικειμενικής αξίας έως 60.000 ευρώ ο οφειλόμενος ΕΝΦΙΑ το 2019 μειώνεται κατά 30%, αλλά αυτή η μείωση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 100 ευρώ. Για όσους έχουν ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας άνω των 60.000 ευρώ το ποσό της έκπτωσης από τον ΕΝΦΙΑ περιορίζεται κατά 0,7 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ αντικειμενικής αξίας πάνω από τις 60.000 ευρώ.

Με τον παραπάνω τρόπο υπολογισμού ουσιαστικά η εκπτώσεις από τον ΕΝΦΙΑ περιορίζονται όσο αυξάνει η συνολική αντικειμενική αξία της περιουσίας κάθε φορολογούμενου και ουσιαστικά μηδενίζεται στο επίπεδο των 203.000 ευρώ. Εκεί, δηλαδή που ξεκινά η μεσαία τάξη των ιδιοκτητών ακινήτων.

Μείωση φορολογίας των επιχειρήσεων

Με άλλη τροπολογία που κατατέθηκε χθες μειώνεται κατά μια μονάδα ετησίως, από το 29% στο 28% ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής  για τη χρήση 2019, στο 27% από το 2020, στο 26% από το 2021 και στο 25% από το 2022 και τις επόμενες χρήσεις.

 

Πηγή: capital.gr