Πιπέρι στο στόμα. Καράβια, σκούνες και ψάρια με κεραίες!

108

Αλλού πηγαίναμε, αλλού βρεθήκαμε, για άλλα είπαμε και τύφλα γίναμε !!