Πιπέρι στο στόμα. Μετά μουσικής.

97

Μιλώντας με τον κόσμο πάντα βγαίνει ένα νόημα, δηλαδή τίποτα!