Πιπέρι στο στόμα. Μετά μουσικής.

99

Μιλώντας με τον κόσμο πάντα βγαίνει ένα νόημα, δηλαδή τίποτα!