Πιπέρι στο στόμα. Σκι στα…χιοοονιαστοοοοκαμπαναριο…ντιν ντιν!

115

Ζούμε τις πρώτες ημέρες της ανάπτυξης…! Το σκι τζάμπα…, το ξεσκί…δώρο!