Πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Δικαιολογητικά προϋποθέσεις και αναλυτικά όλες οι οδηγίες

141

Λίγες εβδομάδες απομένουν για την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Σύμφωνα με τον οδηγό του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», μέσω του προγράμματος θα μπορούν να επιδοτηθούν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης σε ποσοστό έως και 85% με 95%, με «ταβάνι» τις 50.000 ευρώ. Προκειμένου να λυθούν οι απορίες των ενδιαφερόμενων, το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι στις 20 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει να λειτουργεί helpdesk με γραμμές τηλεφωνικής εξυπηρέτησης για την καλύτερη προετοιμασία του κοινού.

«Εξοικονομώ – Αυτονομώ»: Τι πρέπει να γνωρίζετε

Για το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ο ωφελούμενος μπορεί να υποβάλλει πολλές αιτήσεις για διαφορετικές επιλέξιμες κατοικίες. Για κάθε κατοικία ωστόσο αναλογεί μία μόνο αίτηση.

Να σημειωθεί ότι στον κύκλο του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» θα αποκλειστούν όσοι είχαν μπει στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Οι τέσσερις βασικές προϋποθέσεις για κάθε ακίνητο είναι οι εξής:

 • να υφίσταται νόμιμα
 • να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα
 • να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία και
 • να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε καταηγορία χαμηλήτερη ή ίση της Γ.

Για να αποδειχθεί η νομιμότητα της κατοικίας θα πρέπει να προσκομιστεί οικοδομική άδεια, ενώ το ΠΕΑ θα πρέπει να έχει ημερομηνία έκδοσης μετά την 26η Νοεμβρίου 2017.

Τα «ψιλά» γράμματα

Υπάρχουν και άλλα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουν όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν αίτηση για το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Οι κύριες προϋποθέσεις είναι:

 1. Να υπάρχουν κωδικοί TAXISnet
 2. Να έχει ρυθμιστεί/ή να έχει υποβληθεί η αίτηση για τακτοποίηση αυθαιρέτου προ της υποβολής αίτησης στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» (Μοναδική εξαίρεση η αδήλωτες επιφάνειες εμβαδού μικρότερου των 7 τ.μ.)
 3. Να έχει υποβληθεί και να έχει εκκαθαριστεί η φορολογική δήλωση για το έτος 2019.
 4. Αν υπάρχουν και άλλοι δικαιούχοι δικαιωμάτων στο ακίνητο πρέπει να εξασφαλιστεί η συναίνεσή τους και να αναγράφεται ορθά ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στη δήλωση Ε9.
 5. Για νέο ακίνητο (που αποκτήθηκε μετά τις 31/12/2019) πρέπει να έχει καταχωρηθεί στο Ε9.
 6. Με την αίτηση επισυνάπτεται ο τίτλος ιδιοκτησίας και το πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο ή πιστοποιητικό καταχώρησης τους στα κτηματολογικά φύλλα του οικείου Κτηματολογικού Γραφείου.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση για το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»

Δεν είναι λίγοι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που «πελαγώνουν» λόγω των τεχνικών ζητημάτων και των γνώσεων που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης στο «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες -ιδίως όσοι δεν έχουν πρότερη εμπειρία από τα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον»- είναι ότι η διαδικασία μπορεί να γίνει σχεδόν… αυτόματα.

Οι περισσότερες μεγάλες -αλλά και μικρότερες, ακόμη και της «γειτονιάς»- εταιρείες, είτε εξειδικεύονται σε κουφώματα ή σε συστήματα θέρμανσης/ψύξης ή οικοδομικές εργασίες (θερμομόνωση κ.ό.κ) ή και σε άλλο πεδίο, προσφέρουν συνολικά πακέτα για το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ».

Εν ολίγοις, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να ξεκινήσουν να ζητούν προσφορές για την εργασία αναβάθμισης για την οποία ενδιαφέρονται, ενημερώνοντας την εταιρεία ότι επιθυμούν να κάνουν αίτηση για το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ». Μετά τη σύγκριση των προσφορών για τα υλικά και την εργασία, επιλέγουν την επιχείρηση με την οποία θέλουν να προχωρήσουν.

Οι εταιρείες αυτές μπορούν να:

 • κάνουν ολοκληρωμένη μελέτη για το ακίνητο
 • αναλαμβάνουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες (υποβολή αίτησης κ.λπ)
 • παρακολουθούν τους όρους πληρωμής του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ»
 • επιβλέπουν τις εργασίες
 • παραδίδουν το έργο με τα απαραίτητα πιστοποιητικά

Να σημειωθεί ότι το κόστος εργασίας που γίνεται στο πλαίσιο των επιλέξιμων παρεμβάσεων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτών. Δηλαδή, στο συνολικό κόστος συμπεριλαμβάνονται τυχόν απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ για οικοδομικές εργασίες, οι οποίες βαρύνουν τον ωφελούμενο του «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ως «κύριο του έργου». Στα όρια δαπανών περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ.

 

Πηγή: economistas.gr