Σχέσεις Ζωής. Ο Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρείτης»

92

Ο Καλός Σαμαρείτης είναι σύλλογος για την προστασία, τη φροντίδα και την εκπαίδευση των ατόμων με εγκεφαλική παράλυση. Αγωνίζεται για την καλύτερη διαβίωση των παιδιών με αναπηρία. Ο Ζαχαρίας Πρατσίνης, αντιπρόεδρος και διευθυντής του συλλόγου μιλά για τα τις ιδιαιτερότητες των παιδιών του κέντρου αλλά και τα κριτήρια με τα οποία ένα άτομο με αναπηρία μπορεί να ενταχθεί στο σύλλογο. Η Έλενα Γιαννάκη, κοινωνική λειτουργός του κέντρου αναφέρεται στο βασικό στάδιο της αποδοχής του ατόμου με αναπηρία τόσο από το οικογενειακό περιβάλλον όσο και από την κοινωνία. Ο Καλός Σαμαρείτης λειτουργεί από το 1978 και προσφέρει τις υπηρεσίες του στα παιδιά του συλλόγου εφ’ όρου ζωής.