Σερ Μπιθικώτσης 8 χρόνια μετά.

57

Εκδήλωση από τα 8 χρόνια χωρίς τον Γρηγόρη Μπιθικώτση.