Σερ Μπιθικώτσης 8 χρόνια μετά.

72

Trailer για την εκδήλωση από τα 8 χρόνια χωρίς τον Γρηγόρη Μπιθικώτση.