Σηκώνοντας βάρη πρέπει να προσέχουμε την μέση μας και όχι μόνο.

55