Στο Σχέσεις Ζωής, ο Πρόεδρος της PRAKSIS, Tζανέτος Αντύπας

80

Τι είναι το πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας? Και ποιοι μπορούν να ενταχτούν σ ‘ αυτό? Πώς λειτουργούν τα κέντρα ημέρας των αστέγων? Ποιοι μπορούν να εξεταστούν στην κινητή μονάδα για τον HIV? Πώς λειτουργεί το παιδιατρικό πολυιατρείο? Για ποια παιδιά δημιουργήθηκε το κινητό σχολείο στην Θεσσαλονίκη? Αυτά είναι μερικά από τα θέματα που μιλά ο Τζανέτος Αντύπας, πρόεδρος της ΜΚΟ PRAKSIS στην εκπομπή «Σχέσεις Ζωής».