Στο «Σχέσεις Ζωής» τo Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο «ΔΕΣΜΟΣ»

95

Πολλοί άνθρωποι έχουν έρθει στην δύσκολη θέση να θέλουν να προσφέρουν διάφορα πράγματα (ρούχα, τρόφιμα, παιχνίδιακ.α.) και μα μην ξέρουν που τα χρειάζονται και ποιοι τα έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι αυτόν ακριβώς τον λόγο, μία ομάδα νέων, δυναμικών ανθρώπων, που τους σύνδεσε το ειλικρινές όραμα για την ανάγκη να αξιοποιηθεί υπεύθυνα και αποτελεσματικά η ιδιωτική πρωτοβουλία για την αντιμετώπισητης ανθρωπιστικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, έδρασαν και δημιούργησαν τον «ΔΕΣΜΟ». Ο Δεσμός είναι ένα Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο που στοχεύει στην αξιοποίηση πάσης φύσεως πλεονάσματος – των περισσευούμενων αγαθών που έχουμε είτε ως εταιρείες, είτε ως ιδιώτες – καθώς και της δωρεάν παροχής υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση διαπιστωμένων ανθρωπιστικών και κοινωνικών αναγκών.