Συνέδριο Digital trends 2012

69

Τις νέες τάσεις στο χώρο των mobile applications και τις νέες μορφές επιχειρηματικότητας και αυτοαπασχόλησης μέσων αυτών των τεχνολογιών κατέδειξαν ειδικοί επιστήμονες και εκπρόσωποι της αγοράς στο συνέδριο DIGITAL TRENDS 2012 που πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματικών Πληροφορικής, Hepis στο ξενοδοχείο Divani Caravel.