Τo Επιχειρείν παρουσιάζει την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου 

67

Μπορούν οι ΜοΚΕ των πανεπιστημίων να γεφυρώσουν το κενό μεταξύ πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας; Οι εκ Πάτρας ορμώμενοι,  Μιχάλης Ξένος, Αν. Καθηγητής του ΕΑΠ και Θάνος Σακελλαρίου, επιστημονικός συνεργάτης, εξηγούν πώς συνδέουν την εκπαίδευση με την αγορά, καθοδηγούν και συμβουλεύουν τους φοιτητές που θέλουν να επιχειρήσουν.