Το πανόραμα επιχειρηματικότητας και σταδιοδρομίας στο Επιχειρείν.

219

Ο Δημήτρης Σκούρτας, υπεύθυνος διοργάνωσης από το Πανόραμα Επιχειρηματικότητας και Σταδιοδρομίας, το μεγαλύτερο πολυσυνέδριο στην Ελλάδα σε θέματα επιχειρηματικότητας των νέων και επαγγελματικού προσανατολισμού, συζητά στο Επιχειρείν τα συμπεράσματα από τη φετινή διοργάνωση, χαρτογραφώντας παράλληλα την πρόοδο και το μέλλον της επιχειρηματικότητας των νέων στην Ελλάδα.