Το ποδήλατο η ζωή μας, με τον ποδηλάτη των «τριών ηπείρων » ΤΟΜ ΚΟΚΚΟΡΗ.

76

Ο Τομ Κόκκορης μιλά για την πρωτοβουλία του να διασχίσει τρεις ηπείρους με το ποδήλατο του με στόχο να βοηθήσει το ίδρυμα «Ελπίδα», καθώς επίσης και για το λόγο που τον ώθησε να επιλέξει το συγκεκριμένο ίδρυμα στην εκπομπή «Το ποδήλατο η ζωή μας» στο focuswebtv.gr.