Υπέρ Υγείας. Οδοντικά εμφυτεύματα: πλεονεκτήματα και κίνδυνοι

136

Τον κόσμο των οδοντικών εμφυτευμάτων, μας γνωρίζει ο καθηγητής οδοντιατρικών υλικών του Πανεπιστημίου Αθηνών Νίκος Καφούσιας, μέσα από την εκπομπή Υπέρ Υγείας. Μπαίνουν ουσιαστικά στη θέση της ρίζας του δοντιού που λείπει, αφομοιώνεται από τον οργανισμό σε ποσοστό 96-99% και δεν απαιτείται η ‘’καταστροφή’’ των πλαϊνών δοντιών όπως πχ στη γνωστή γέφυρα.Με εμφυτεύματα, μια κλασσική μασέλα θα μπορούσε να γίνει εναλλακτικά σταθερή και μόνιμη κατασκευή. Μεγάλη προσοχή όμως απαιτείται στη σωστή διαδικασία για την επιλογή του σωστού εμφυτεύματος, που θα πληροί τις προδιαγραφές ασφαλείας ώστε να αποφύγουμε μελλοντικά προβλήματα.