Ζώδια και Μέλλον Hλιακή Έκλειψη Νοεμβρίου

64

Πως θα επηρεάσει η Ηλιακή Έκλειψη του Νοεμβρίου την Ελλάδα ,τον Κόσμο αλλά και τα 12 Ζώδια; Γνωρίζετε σε ποιόν Οίκο έχετε τον Ερμή σας ; Μάθετε σε ποιόν τομέα της ζωής σας είσαστε πιο περίεργοι και πιο επικοινωνιακοί και πως μπορείτε να εκφράσετε καλύτερα τον εαυτό σας. Και φυσικά προβλέψεις για όλη την εβδομάδα!