Ζώδια & Μέλλον. Αφιέρωμα στην όψη του ημιεξαγώνου.

77

Αναλύουμε την όψη του ημιεξαγώνου.