Ζώδια & Μέλλον. Αλλάζοντας σελίδα

67

Αλλαγές και ζώδια! Ποιοι αποφασίζουν με ευκολία μια αλλαγή , ποιοι δυσκολεύονται , αλλά και ποιοι προσαρμόζονται …; Ακόμα μάθετε τι δείχνει ο Άρης στον χάρτη της ηλιακής επιστροφής και φυσικά προβλέψεις για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε.