Ζώδια & Μέλλον. Αναλύουμε τις όψεις της αντίθεσης στον γενέθλιο χάρτη.

63

Δείτε πως μας επηρεάζουν οι όψεις αντίθεσης με τους προσωπικούς μας πλανήτες.