Ζώδια & Μέλλον. Γνωρίστε τις όψεις της αντίθεσης.

83

Αναλύουμε τις όψεις της αντίθεσης των προσωπικών πλανητών με τους εξωκρόνιους πλανήτες. Τι δηλώνει η ύπαρξη της στον χάρτη μας αλλά και τι χαρίζει στο άτομο που την έχει;