Ζώδια & Μέλλον. Γνωρίστε τις όψεις της συνόδου.

65

Αναλύουμε τις όψεις της συνόδου.Τι δηλώνει η ύπαρξη της στον χάρτη μας αλλά και τι χαρίζει στο άτομο που την έχει;