Ζώδια & Μέλλον. Η όψη του εξαγώνου

66

Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα μας στην όψη του εξαγώνου.