Ζώδια & Μέλλον.Η όψη του τετραγώνου.

71

Ολοκληρώνουμε το αφιέρωμα μας στην όψη του τετραγώνου