Ζώδια & Μέλλον. Το μεγάλο τρίγωνο στα ζώδια του νερού

68

Πως θα μας επηρεάσει το μεγάλο τρίγωνο του Νερού σε προσωπικό και παγκόσμιο επίπεδο; Ακόμα τι δείχνει η Αφροδίτη στην ηλιακή επιστροφή; Και φυσικά αναλυτικές προβλέψεις για όλη την εβδομάδα.