Ζωντανά το Ε΄ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εξειδίκευσης στην Προσχολική Αγωγή ( Πρακτικό μέρος)

141

Η Ζωντανή μετάδοση του Σεμιναρίου  θα αρχίσει το Σάββατο 5 Ιουνίου 2021 στις 12:25 μ.μ.