Ζωντανά το Γ΄ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της ΕΛ.ΕΠ.Ε.Π.Α “Η Αναγκαιότητα του Παιχνιδιού στην Προσχολική Αγωγή” (θεωρητικό)

583

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στις 10:30 π.μ.