Ζωντανά το ΙΑ’ Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής

1521

“Σύγχρονα θέματα Παιδαγωγικής, Ψυχοπαιδαγωγικής & Παιδιατρικής”

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου 2021

ΧΟΡΗΓΟΣ

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021