Ζωντανά το Ζ’ Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της ΕΛ.ΕΠ.Ε.ΠΑ ( θεωρητικό μέρος )

1848

Η Ζωντανή μετάδοση του Σεμιναρίου  θα αρχίσει το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 στις 10:26 μ.μ.