Αποκλειστικά: «Ε.Ο.Π.Υ.Υ : από την Κρίση στην Ανασυγκρότηση».

76

Η ομιλία του Καθηγητή Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής Γιάννη Τούντα, Πρόεδρου του Ε.Ο.Φ, στην επιστημονική συνάντηση με θέμα «ΕΟΠΥΥ: Από την Κρίση στην Ανασυγκρότηση» που πραγματοποιήθηκε στις 11 Οκτωβρίου 2012 στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας. Ο πρόεδρος του Ε.Ο.Φ, στην τοποθέτησή του, ανέπτυξε τις σημαντικότερες παραμέτρους της φαρμακευτικής ασφάλισης και περίθαλψης στις συνθήκες της οικονομικής κρίσης.