Χίος: Η άγνωστη ιστορία πίσω από αυτή την εικόνα που εντυπωσιάζει τους τουρίστες – video

150

Το Γενοβέζικο υδραγωγείο του «Κουφού» βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη της Χίου στην περιοχή των Λιβαδίων. Είναι το κύριο υδραγωγείο που τροφοδοτούσε με νερό την δεξαμενή της πόλης, την «Κρύα Βρύση», που βρίσκεται στο κάστρο της Χίου μέχρι και τον 17ο αιώνα.

Για τη μεταφορά του νερού κατασκευάζονταν διαφόρων τύπων υδραγωγεία τα οποία ήταν κατασκευές που συνδύαζαν τις τεχνικοοικονομικές δυνατότητες της εποχής. Για την κατασκευή τους έπρεπε να εκτιμηθούν η παροχή των πηγών, οι αποστάσεις, η φύση του εδάφους, η ανάγκη επείγουσας κατασκευής, οι ανθρώπινοι πόροι, τα υλικά, η διατιθέμενη τεχνολογία και η ευχέρεια συντήρησης.

Το υδραγωγείο τροφοδοτούνταν από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου Ρεστά (υψόμετρο 120μ), του Αγίου Ιωάννη Τρυπατέ και τις πηγές των Χαλάνδρων (υψόμετρο 200μ).

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η λιθόκτιστη υδρογέφυρα που είναι κατασκευασμένη από θυμιανούσικη πέτρα και έχει έξι τόξα (σήμερα σώζονται ολόκληρα τα πέντε). Το σωζόμενο μήκος της υδρογέφυρας είναι 35 μέτρα και το μέγιστο ύψος από την κοίτη του χειμάρρου 15,60 μ.